Skip to main content

Text 93

Text 93

Text

Verš

śivānanda sene kahe kariyā sammāna
vāsudeva-dattera tumi kariha samādhāna
śivānanda sene kahe kariyā sammāna
vāsudeva-dattera tumi kariha samādhāna

Synonyms

Synonyma

śivānanda sene — unto Śivānanda Sena; kahe — says; kariyā sammāna — with great respect; vāsudeva-dattera — of Vāsudeva Datta; tumi — you; kariha — take; samādhāna — care.

śivānanda sene — Śivānandovi Senovi; kahe — říká; kariyā sammāna — s velkou úctou; vāsudeva-dattera — o Vāsudevu Dattu; tumi — ty; kariha — čiň; samādhāna — péči.

Translation

Překlad

The Lord also respectfully told Śivānanda Sena, “Take care of Vāsudeva Datta very nicely.

Pán také uctivě řekl Śivānandovi Senovi: „Starej se pěkně o Vāsudevu Dattu.“