Skip to main content

Text 39

Text 39

Text

Verš

tabe mahāprabhu saba bhakte bolāila
gauḍa-deśe yāha sabe vidāya karila
tabe mahāprabhu saba bhakte bolāila
gauḍa-deśe yāha sabe vidāya karila

Synonyms

Synonyma

tabe mahāprabhu — thereafter Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — all; bhakte — the devotees; bolāila — called; gauḍa-deśe — to Bengal; yāha — return; sabe — all of you; vidāya karila — bade farewell.

tabe mahāprabhu — potom Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — všechny; bhakte — oddané; bolāila — svolal; gauḍa-deśe — do Bengálska; yāha — vraťte se; sabe — všichni; vidāya karila — rozloučil se.

Translation

Překlad

Thereafter, Śrī Caitanya Mahāprabhu called for all the devotees and asked them to return to Bengal. In this way, He bade farewell to them.

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom nechal zavolat všechny oddané a požádal je, aby se vrátili do Bengálska. Tak se s nimi rozloučil.