Skip to main content

Text 281

Text 281

Text

Verš

ei chāra mukhe tomāra karinu nindane
eta bali’ āpana gāle caḍāya āpane
ei chāra mukhe tomāra karinu nindane
eta bali’ āpana gāle caḍāya āpane

Synonyms

Synonyma

ei chāra mukhe — in this abominable mouth; tomāra — Your; karinu — I did; nindane — blaspheming; eta bali’ — saying this; āpana — his own; gāle — cheeks; caḍāya — he slapped; āpane — himself.

ei chāra mukhe — těmito odpornými ústy; tomāra — Tebe; karinu — páchal jsem; nindane — pomlouvání; eta bali' — to když řekl; āpana — svoje; gāle — tváře; caḍāya — pohlavkoval se; āpane — sám.

Translation

Překlad

Not only did Amogha beg the Lord’s pardon, but he also began slapping his own cheeks, saying, “By this mouth I have blasphemed You.”

Nejenže Amogha žádal Pána o odpuštění, ale také si začal sám dávat políčky do tváří se slovy: „Těmito ústy jsem Tě pomlouval.“