Skip to main content

Text 193

Text 193

Text

Verš

tabe sārvabhauma kare āra nivedana
tomāra saṅge sannyāsī āche daśa-jana
tabe sārvabhauma kare āra nivedana
tomāra saṅge sannyāsī āche daśa-jana

Synonyms

Synonyma

tabe — thereafter; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — does; āra — another; nivedana — submission; tomāra saṅge — with You; sannyāsī — in the renounced order of life; āche — there are; daśa-jana — ten persons.

tabe — potom; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — předložil; āra — další; nivedana — žádost; tomāra saṅge — s Tebou; sannyāsī — ve stavu odříkání; āche — je; daśa-jana — deset osob.

Translation

Překlad

After this, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya said, “My Lord, there are ten sannyāsīs with You.”

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya potom řekl: „Můj drahý Pane, je s Tebou deset sannyāsīch.“

Purport

Význam

A sannyāsī should not cook food for himself or accept an invitation to eat at a devotee’s house continuously for many days. Śrī Caitanya Mahāprabhu was very kind and affectionate toward His devotees, yet He would not accept a long invitation at Sārvabhauma’s house. Out of affection, He accepted only five days in the month. The ten sannyāsīs living with the Lord were (1) Paramānanda Purī, (2) Svarūpa Dāmodara, (3) Brahmānanda Purī, (4) Brahmānanda Bhāratī, (5) Viṣṇu Purī, (6) Keśava Purī, (7) Kṛṣṇānanda Purī, (8) Nṛsiṁha Tīrtha, (9) Sukhānanda Purī and (10) Satyānanda Bhāratī.

Sannyāsī by si neměl vařit, ani by neměl přijímat pozvání do domu oddaného na oběd po mnoho dní za sebou. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl ke svým oddaným velice milý a plný náklonnosti, přesto však dlouhodobé pozvání do Sārvabhaumova domu nepřijal. Z lásky k němu souhlasil pouze s pěti dny v měsíci. Deseti sannyāsīmi, kteří žili s Pánem, byli (1) Paramānanda Purī, (2) Svarūpa Dāmodara, (3) Brahmānanda Purī, (4) Brahmānanda Bhāratī, (5) Viṣṇu Purī, (6) Keśava Purī, (7) Kṛṣṇānanda Purī, (8) Nṛsiṁha Tīrtha, (9) Sukhānanda Purī a (10) Satyānanda Bhāratī.