Skip to main content

Text 89

Text 89

Text

Verš

āpane tāṅhāra upara karila śayana
‘śeṣa-śāyī-līlā’ prabhu kaila prakaṭana
āpane tāṅhāra upara karila śayana
‘śeṣa-śāyī-līlā’ prabhu kaila prakaṭana

Synonyms

Synonyma

āpane — personally; tāṅhāra upara — upon Advaita Ācārya; karila śayana — lay down; śeṣa-śāyī-līlā — the pastimes of Śeṣaśāyī Viṣṇu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila prakaṭana — demonstrated.

āpane — osobně; tāṅhāra upara — na Advaitu Ācāryu; karila śayana — ulehl; śeṣa-śāyī-līlā — zábavy Śeṣaśāyī Viṣṇua; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila prakaṭana — předvedl.

Translation

Překlad

Lying down on Advaita Prabhu, who was floating on the water, Śrī Caitanya Mahāprabhu demonstrated the pastime of Śeṣaśāyī Viṣṇu.

Śrī Caitanya Mahāprabhu si lehl na Advaitu Ācāryu, který se vznášel na hladině a předvedl tak zábavu Śeṣaśāyī Viṣṇua.