Skip to main content

Text 80

Text 80

Text

Verš

vidyānidhira jala-keli svarūpera sane
gupta-datte jala-keli kare dui jane
vidyānidhira jala-keli svarūpera sane
gupta-datte jala-keli kare dui jane

Synonyms

Synonyma

vidyānidhira — of Vidyānidhi; jala-keli — water sports; svarūpera sane — with Svarūpa Dāmodara; gupta-datte — both Murāri Gupta and Vāsudeva Datta; jala-keli — water sports; kare — do; dui jane — two persons.

vidyānidhira — Vidyānidhiho; jala-keli — vodní hry; svarūpera sane — se Svarūpou Dāmodarem; gupta-datte — Murāri Gupta a Vāsudeva Datta; jala-keli — vodní hry; kare — provádějí; dui jane — dvě osoby.

Translation

Překlad

Svarūpa Dāmodara and Vidyānidhi also threw water upon each other, and Murāri Gupta and Vāsudeva Datta also sported in that way.

Svarūpa Dāmodara a Vidyānidhi po sobě také cákali a Murāri Gupta s Vāsudevou Dattou se bavili stejně.