Skip to main content

Text 66

Text 66

Text

Verš

advaitādi bhakta-gaṇa nimantraṇa kaila
mukhya mukhya nava jana nava dina pāila
advaitādi bhakta-gaṇa nimantraṇa kaila
mukhya mukhya nava jana nava dina pāila

Synonyms

Synonyma

advaita-ādi — headed by Advaita Ācārya; bhakta-gaṇa — the devotees; nimantraṇa kaila — invited Lord Caitanya Mahāprabhu; mukhya mukhya — chief and important; nava jana — nine persons; nava dina — nine days; pāila — got.

advaita-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; bhakta-gaṇa — oddaní; nimantraṇa kaila — pozvali Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mukhya mukhya — hlavních a důležitých; nava jana — devět osob; nava dina — devět dní; pāila — dostalo.

Translation

Překlad

For nine days, nine chief devotees, headed by Advaita Ācārya, got an opportunity to invite the Lord to their homes.

Devět dní mělo devět hlavních oddaných v čele s Advaitou Ācāryou příležitost pozvat Pána do svých domovů.