Skip to main content

Text 65

Text 65

Text

Verš

nṛtya kari’ sandhyā-kāle ārati dekhila
āiṭoṭā āsi’ prabhu viśrāma karila
nṛtya kari’ sandhyā-kāle ārati dekhila
āiṭoṭā āsi’ prabhu viśrāma karila

Synonyms

Synonyma

nṛtya kari’ — after dancing; sandhyā-kāle — in the evening; ārati dekhila — observed the ārati ceremony; āiṭoṭā āsi’ — coming to the place known as Āiṭoṭā; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; viśrāma karila — took rest for the night.

nṛtya kari' — po tančení; sandhyā-kāle — večer; ārati dekhila — sledoval obřad ārati; āiṭoṭā āsi' — přišel na místo známé jako Áitóta; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; viśrāma karila — uložil se k nočnímu odpočinku.

Translation

Překlad

In the evening, after finishing His dancing in the yard of the Guṇḍicā temple, the Lord observed the ārati ceremony. Thereafter He went to a place called Āiṭoṭā and took rest for the night.

Večer po tančení na dvoře Guṇḍicina chrámu Pán zhlédl ārati a pak odešel na místo zvané Áitóta, kde se uložil k nočnímu odpočinku.