Skip to main content

Text 218

Text 218

Text

Verš

svarūpa kahe, — śrīvāsa, śuna sāvadhāne
vṛndāvana-sampad tomāra nāhi paḍe mane?
svarūpa kahe, — śrīvāsa, śuna sāvadhāne
vṛndāvana-sampad tomāra nāhi paḍe mane?

Synonyms

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara said; śrīvāsa — my dear Śrīvāsa; śuna sāvadhāne — carefully please hear; vṛndāvana-sampad — the opulence of Vṛndāvana; tomāra — your; nāhi — not; paḍe — falls; mane — in the mind.

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; śrīvāsa — můj drahý Śrīvāsi; śuna sāvadhāne — poslouchej prosím dobře; vṛndāvana-sampad — bohatství Vrindávanu; tomāra — tvou; nāhi — ne; paḍe — padne; mane — do mysli.

Translation

Překlad

Svarūpa Dāmodara then retorted, “My dear Śrīvāsa, please hear me with attention. You have forgotten the transcendental opulence of Vṛndāvana.

Svarūpa Dāmodara ostře odvětil: „Můj drahý Śrīvāsi, poslouchej mě prosím pozorně. Zapomněl jsi na transcendentální bohatství Vrindávanu.“