Skip to main content

Text 216

Text 216

Text

Verš

prabhu kahe, — śrīvāsa, tomāte nārada-svabhāva
aiśvarya-bhāve tomāte, īśvara-prabhāva
prabhu kahe, — śrīvāsa, tomāte nārada-svabhāva
aiśvarya-bhāve tomāte, īśvara-prabhāva

Synonyms

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu says; śrīvāsa — My dear Śrīvāsa; tomāte — in you; nārada-svabhāva — the nature of Nārada; aiśvarya-bhāve — the mood of full opulence; tomāte — in you; īśvara-prabhāva — the power of the Lord.

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; śrīvāsa — Můj drahý Śrīvāsi; tomāte — v tobě; nārada-svabhāva — povaha Nārady; aiśvarya-bhāve — nálada bohatství; tomāte — v tobě; īśvara-prabhāva — moc Pána.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu then told Śrīvāsa Ṭhākura, “My dear Śrīvāsa, your nature is exactly like that of Nārada Muni. The Supreme Personality of Godhead’s opulence is having a direct influence upon you.

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Śrīvāsovi Ṭhākurovi řekl: „Můj drahý Śrīvāsi, ty máš úplně stejnou povahu jako Nārada Muni. Bohatství Nejvyšší Osobnosti Božství má na tebe přímý vliv.“