Skip to main content

Text 156

Text 156

Text

Verš

premamaya-vapu kṛṣṇa bhakta-premādhīna
śuddha-preme, rasa-guṇe, gopikā — pravīṇa
premamaya-vapu kṛṣṇa bhakta-premādhīna
śuddha-preme, rasa-guṇe, gopikā — pravīṇa

Synonyms

Synonyma

prema-maya-vapu — body of love and ecstasy; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; bhakta-prema-adhīna — always subordinate to the loving feelings of His devotees; śuddha-preme — in pure uncontaminated love; rasa-guṇe — and in the qualities of transcendental mellows; gopikā — the gopīs; pravīṇa — very much experienced.

prema-maya-vapu — tělo z lásky a extáze; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhakta-prema-adhīna — vždy podřízený láskyplným citům svých oddaných; śuddha-preme — v čisté, ničím neznečištěné lásce; rasa-guṇe — a ve všech vlastnostech transcendentálních nálad; gopikāgopī; pravīṇa — velmi zkušené.

Translation

Překlad

“Kṛṣṇa is full of ecstatic love and always subordinate to the love of His devotees. The gopīs are very much experienced in pure love and in the dealings of transcendental mellows.

„Kṛṣṇa je plný extatické lásky a vždy podřízený lásce svých oddaných. Gopī mají velké zkušenosti s čistou láskou a jednáním v transcendentálních náladách.“