Skip to main content

Text 57

Text 57

Text

Verš

kāśī-miśre kahe rājā prabhura mahimā
kāśī-miśra kahe, — tomāra bhāgyera nāhi sīmā
kāśī-miśre kahe rājā prabhura mahimā
kāśī-miśra kahe, — tomāra bhāgyera nāhi sīmā

Synonyms

Synonyma

kāśī-miśre — unto Kāśī Miśra; kahe — said; rājā — the King; prabhura mahimā — the glories of Śrī Caitanya Mahāprabhu; kāśī-miśra kahe — Kāśī Miśra said; tomāra — your; bhāgyera — of fortune; nāhi — there is not; sīmā — a limit.

kāśī-miśre — Kāśīmu Miśrovi; kahe — řekl; rājā — král; prabhura mahimā — o slávě Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kāśī-miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; tomāra — tvého; bhāgyera — štěstí; nāhi — nejsou; sīmā — hranice.

Translation

Překlad

When the King informed Kāśī Miśra of the glories of the Lord, Kāśī Miśra replied, “O King, your fortune has no limit!”

Král řekl Kāśīmu Miśrovi o slávě Pána, a ten odpověděl: „Ó králi, tvé štěstí nezná hranic!“