Skip to main content

Text 47

Text 47

Text

Verš

jagannāthera āge cāri sampradāya gāya
dui pāśe dui, pāche eka sampradāya
jagannāthera āge cāri sampradāya gāya
dui pāśe dui, pāche eka sampradāya

Synonyms

Synonyma

jagannāthera āge — in front of the Deity of Lord Jagannātha; cāri sampradāya gāya — four groups were chanting; dui pāśe — on two sides; dui — another two groups; pāche — at the rear; eka sampradāya — another group.

jagannāthera āge — před Božstvem Pána Jagannātha; cāri sampradāya gāya — zpívaly čtyři skupiny; dui pāśe — na dvou stranách; dui — další dvě skupiny; pāche — vzadu; eka sampradāya — další skupina.

Translation

Překlad

Four parties chanted and danced in front of Lord Jagannātha, and on either side was another party. Yet another was at the rear.

Čtyři skupiny zpívaly a tančily před Pánem Jagannāthem, jedna po Jeho levé straně, jedna po pravé a ještě jedna vzadu.