Skip to main content

Text 123

Text 123

Text

Verš

ei ślokārtha pūrve kariyāchi vyākhyāna
ślokera bhāvārtha kari saṅkṣepe ākhyāna
ei ślokārtha pūrve kariyāchi vyākhyāna
ślokera bhāvārtha kari saṅkṣepe ākhyāna

Synonyms

Synonyma

ei śloka-artha — the meaning of this verse; pūrve — previously; kariyāchi — I have done; vyākhyāna — explanation; ślokera — of the same verse; bhāva-artha — purport; kari — I do; saṅkṣepe — in brief; ākhyāna — description.

ei śloka-artha — význam tohoto verše; pūrve — dříve; kariyāchi — předložil jsem; vyākhyāna — vysvětlení; ślokera — stejného verše; bhāva-artha — význam; kari — činím; saṅkṣepe — krátce; ākhyāna — popis.

Translation

Překlad

I have already explained this verse. Now I shall simply describe it in brief.

Tento verš jsem již vysvětlil dříve, a tak ho nyní popíši pouze stručně.

Purport

Význam

In this connection, see Madhya-līlā, chapter one, verses 53, 77-80 and 82-84.

Viz Madhya-līlā, kapitola první, verše 53, 77–80 a 82–84.