Skip to main content

Text 197

Text 197

Text

Verš

tabe prabhu sarva-vaiṣṇavera nāma lañā
mahā-prasāda dena mahā-amṛta siñciyā
tabe prabhu sarva-vaiṣṇavera nāma lañā
mahā-prasāda dena mahā-amṛta siñciyā

Synonyms

Synonyma

tabe — thereafter; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sarva-vaiṣṇavera — of all the Vaiṣṇavas; nāma — names; lañā — calling; mahā-prasāda — the remnants of the food of Lord Jagannātha; dena — delivers; mahā-amṛta — transcendental nectar; siñciyā — sprinkling.

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sarva-vaiṣṇavera — všech vaiṣṇavů; nāma — jména; lañā — volající; mahā-prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; dena — rozdává; mahā-amṛta — transcendentální nektar; siñciyā — kropící.

Translation

Překlad

Thereafter, calling all the Vaiṣṇavas, Śrī Caitanya Mahāprabhu distributed mahā-prasādam as if sprinkling nectar. At that time the mock fight between Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu became more and more delicious.

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom zavolal všechny vaiṣṇavy a rozdával jim mahā-prasādam, což bylo, jako by je kropil nektarem. Předstíraná hádka mezi Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem přitom nabývala čím dál více na chuti.