Skip to main content

Text 7

Text 7

Text

Verš

virakta sannyāsī āmāra rāja-daraśana
strī-daraśana-sama viṣera bhakṣaṇa
virakta sannyāsī āmāra rāja-daraśana
strī-daraśana-sama viṣera bhakṣaṇa

Synonyms

Synonyma

virakta — unattached; sannyāsī — person in the renounced order; āmāra — My; rāja-daraśana — meeting a king; strī-daraśana — meeting a woman; sama — like; viṣera — of poison; bhakṣaṇa — drinking.

virakta — nepřipoutaný; sannyāsī — příslušník stavu odříkání; āmāra — Moje; rāja-daraśana — setkání s králem; strī-daraśana — setkání se ženou; sama — jako; viṣera — jedu; bhakṣaṇa — pití.

Translation

Překlad

“Since I am in the renounced order, it is as dangerous for Me to meet a king as to meet a woman. To meet either would be just like drinking poison.”

„Jelikož jsem ve stavu odříkání, je pro Mne setkání s králem stejně nebezpečné jako setkání s nějakou ženou. Stýkat se s kýmkoliv z nich by se rovnalo pití jedu.“