Skip to main content

Text 60

Text 60

Text

Verš

snāna-yātrā kabe habe puchila bhaṭṭere
bhaṭṭa kahe, — tina dina āchaye yātrāre
snāna-yātrā kabe habe puchila bhaṭṭere
bhaṭṭa kahe, — tina dina āchaye yātrāre

Synonyms

Synonyma

snāna-yātrā — the bathing ceremony of Lord Jagannātha; kabe — when; habe — will be; puchila — he inquired; bhaṭṭere — from the Bhaṭṭācārya; bhaṭṭa kahe — the Bhaṭṭācārya said; tina dina — three days; āchaye — there are still; yātrāre — until the festival.

snāna-yātrā — obřad koupele Pána Jagannātha; kabe — kdy; habe — bude; puchila — zeptal se; bhaṭṭere — Bhaṭṭācāryi; bhaṭṭa kahe — Bhaṭṭācārya řekl; tina dina — tři dny; āchaye — ještě zbývají; yātrāre — do slavnosti.

Translation

Překlad

When the King asked the Bhaṭṭācārya when the bathing ceremony [Snāna-yātrā] of Lord Jagannātha would take place, the Bhaṭṭācārya replied that there were only three days left before the ceremony.

Král se Bhaṭṭācāryi zeptal, kdy začne obřad koupele (snāna-yātrā) Pána Jagannātha, a Bhaṭṭācārya odpověděl, že do začátku slavnosti zbývají už jen tři dny.