Skip to main content

Text 42

Text 42

Text

Verš

mora lāgi’ prabhu-pade kaile nivedana?
sārvabhauma kahe, — kainu aneka yatana
mora lāgi’ prabhu-pade kaile nivedana?
sārvabhauma kahe, — kainu aneka yatana

Synonyms

Synonyma

mora lāgi’ — on my behalf; prabhu-pade — at the lotus feet of the Lord; kaile nivedana — did you submit my petition; sārvabhauma kahe — Sārvabhauma replied; kainu — I did; aneka yatana — much endeavor.

mora lāgi' — za mě; prabhu-pade — u lotosových nohou Pána; kaile nivedana — předložil jsi mou žádost; sārvabhauma kahe — Sārvabhauma odpověděl; kainu — vynaložil jsem; aneka yatana — velkou snahu.

Translation

Překlad

The King asked, “Have you submitted my petition to the Lord?”

Král se zeptal: „Předložil jsi Pánu moji žádost?“

Purport

Význam

Sārvabhauma replied, “Yes, with much endeavor I have tried my best.

Sārvabhauma odpověděl: „Ano, dělal jsem, co jsem mohl.“