Skip to main content

Text 222

Text 222

Text

Verš

aśru, pulaka, kampa, sveda, gambhīra huṅkāra
premera vikāra dekhi’ loke camatkāra
aśru, pulaka, kampa, sveda, gambhīra huṅkāra
premera vikāra dekhi’ loke camatkāra

Synonyms

Synonyma

aśru — tears; pulaka — jubilation; kampa — trembling; sveda — perspiration; gambhīra huṅkāra — deep resounding; premera — of ecstatic love; vikāra — transformation; dekhi’ — seeing; loke — all the people; camatkāra — were astonished.

aśru — slzy; pulaka — jásot; kampa — třesení; sveda — pocení; gambhīra huṅkāra — hluboký zvuk; premera — extatické lásky; vikāra — proměny; dekhi' — když viděli; loke — všichni lidé; camatkāra — žasli.

Translation

Překlad

While kīrtana was going on, there was a transformation of ecstatic love and much tears, jubilation, trembling, perspiration and deep resounding in the body of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Upon seeing this transformation, all the people present became very much astonished.

Během kīrtanu se v těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua projevily změny z extatické lásky, jako je záplava slz, jásot, třesení, pocení a hluboké zvuky. Lidé, kteří to viděli, nesmírně žasli.