Skip to main content

Text 57

Text 57

Text

Verš

ātmīya-jñāne more saṅkoca nā karibe
yei yabe icchā, tabe sei ājñā dibe
ātmīya-jñāne more saṅkoca nā karibe
yei yabe icchā, tabe sei ājñā dibe

Synonyms

Synonyma

ātmīya-jñāne — by considering as a relative; more — me; saṅkoca — hesitation; — do not; karibe — do; yei — whatever; yabe — whenever; icchā — Your desire; tabe — then; sei — that; ājñā — order; dibe — kindly give.

ātmīya-jñāne — považující za příbuzného; more — mě; saṅkoca — váhání; — ne; karibe — čiň; yei — cokoliv; yabe — kdykoliv; icchā — Tvoje přání; tabe — potom; sei — toto; ājñā — nařízení; dibe — prosím dej.

Translation

Překlad

“My dear Lord, please consider me Your relative. Do not hesitate to order whatever You desire at any time You desire it.”

„Můj drahý Pane, prosím považuj mne za svého příbuzného. Neváhej a podle své touhy mi cokoliv a kdykoliv přikaž.“