Skip to main content

Text 166

Text 166

Text

Verš

‘brahmānanda’ nāma tumi — gaura-brahma ‘cala’
śyāma-varṇa jagannātha vasiyāchena ‘acala’
‘brahmānanda’ nāma tumi — gaura-brahma ‘cala’
śyāma-varṇa jagannātha vasiyāchena ‘acala’

Synonyms

Synonyma

brahmānanda — Brahmānanda; nāma tumi — your name; gaura-brahma — the Brahman of the name Gaura; cala — both of them are moving; śyāma-varṇa — of blackish hue; jagannātha — Lord Jagannātha; vasiyāchena — is sitting; acala — without movement.

brahmānanda — Brahmānanda; nāma tumi — tvé jméno; gaura-brahma — Brahman jménem Gaura; cala — oba se pohybují; śyāma-varṇa — načernalé barvy; jagannātha — Pán Jagannātha; vasiyāchena — sedí; acala — bez pohnutí.

Translation

Překlad

“Both Brahmānanda and Gaurahari are moving, whereas the blackish Lord Jagannātha is sitting tight and immobile.”

„Brahmānanda a Gaurahari se pohybují, zatímco načernalý Pán Jagannātha sedí nehybně.“

Purport

Význam

Brahmānanda Bhāratī wanted to prove that there is no difference between the Supreme Lord and the jīva, whereas Caitanya Mahāprabhu wanted to prove that He and Brahmānanda Bhāratī were jīvas and that although the jīvas are Brahman, they are many but the Supreme Lord, the Supreme Brahman, is one. On the other hand, Brahmānanda Bhāratī also wanted to prove that Jagannātha and Śrī Caitanya Mahāprabhu are one, the Supreme Personality of Godhead, but that to fulfill His mission Śrī Caitanya Mahāprabhu appeared to be moving whereas Lord Jagannātha appeared to be inert. Thus this jolly argument was going on. Finally, Brahmānanda Bhāratī referred the whole matter to Sārvabhauma Bhaṭṭācārya for a final decision.

Brahmānanda Bhāratī chtěl dokázat, že mezi Nejvyšším Pánem a jīvou není žádný rozdíl, kdežto Caitanya Mahāprabhu chtěl dokázat, že On a Brahmānanda jsou jīvy, a ty jsou sice Brahman, avšak je jich mnoho, zatímco Nejvyšší Pán, Nejvyšší Brahman, je jeden. Brahmānanda Bhāratī chtěl na druhou stranu také dokázat, že Jagannātha i Śrī Caitanya Mahāprabhu jsou jedna Nejvyšší Osobnost Božství, ale že Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby splnil svou misi, se hýbe, kdežto Pán Jagannātha vypadá jako nehybný. Tak tato laškovná hádka pokračovala a Brahmānanda Bhāratī nakonec celou záležitost předal Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, aby předložil konečné rozhodnutí.