Skip to main content

Text 15

Text 15

Text

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — teṅho svayaṁ īśvara svatantra
sākṣāt śrī-kṛṣṇa, teṅho nahe para-tantra
bhaṭṭācārya kahe, — teṅho svayaṁ īśvara svatantra
sākṣāt śrī-kṛṣṇa, teṅho nahe para-tantra

Synonyms

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma replied; teṅho — He; svayam — personally; īśvara — the Supreme Personality of Godhead; svatantra — independent; sākṣāt — directly; śrī-kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; teṅho — He; nahe — is not; para-tantra — dependent on anyone.

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; teṅho — On; svayam — osobně; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svatantra — nezávislý; sākṣāt — přímo; śrī-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; teṅho — On; nahe — není; para-tantra — závislý na komkoliv jiném.

Translation

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya replied, “Śrī Caitanya Mahāprabhu is the Supreme Personality of Godhead Himself and is completely independent. Being Lord Kṛṣṇa Himself, He is not dependent on anyone.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl: „Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a je zcela nezávislý. Protože je samotný Kṛṣṇa, na nikom nezávisí.“