Skip to main content

Text 11

Text 11

Text

Verš

tīrtha pavitra karite kare tīrtha-bhramaṇa
sei chale nistāraye sāṁsārika jana
tīrtha pavitra karite kare tīrtha-bhramaṇa
sei chale nistāraye sāṁsārika jana

Synonyms

Synonyma

tīrtha — holy places; pavitra karite — to purify; kare — does; tīrtha-bhramaṇa — touring in places of pilgrimage; sei chale — on that plea; nistāraye — delivers; sāṁsārika — conditioned; jana — souls.

tīrtha — svatá poutní místa; pavitra karite — očistit; kare — činí; tīrtha-bhramaṇa — cestu na poutní místa; sei chale — pod touto záminkou; nistāraye — osvobozuje; sāṁsārika — podmíněné; jana — duše.

Translation

Překlad

“Great saints go to holy places of pilgrimage in order to purify them. For that reason Caitanya Mahāprabhu is visiting many tīrthas and delivering many, many conditioned souls.

„Velcí světci chodí na svatá poutní místa, aby je očistili. To je důvod, proč Caitanya Mahāprabhu navštěvuje mnohé tīrthy a osvobozuje velké množství podmíněných duší.“