Skip to main content

Text 10

Text 10

Text

Verš

rājā kahe, — jagannātha chāḍi’ kene gelā
bhaṭṭa kahe, — mahāntera ei eka līlā
rājā kahe, — jagannātha chāḍi’ kene gelā
bhaṭṭa kahe, — mahāntera ei eka līlā

Synonyms

Synonyma

rājā kahe — the King said; jagannātha chāḍi’ — leaving the place of Lord Jagannātha; kene gelā — why did He leave; bhaṭṭa kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya replied; mahāntera — of a great person; ei — this; eka — one; līlā — pastime.

rājā kahe — král řekl; jagannātha chāḍi' — opouštějící sídlo Pána Jagannātha; kene gelā — proč odešel; bhaṭṭa kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odvětil; mahāntera — velké osobnosti; ei — toto; eka — jedna; līlā — zábava.

Translation

Překlad

The King asked, “Why has He left Jagannātha Purī?”

Král se zeptal: „Proč opustil Džagannáth Purí?“

Purport

Význam

The Bhaṭṭācārya replied, “Such are the pastimes of a great personality.

Bhaṭṭācārya odpověděl: „Takové jsou zábavy velké osobnosti.“