Skip to main content

Text 1

Text 1

Text

Verš

taṁ vande gaura-jaladaṁ
svasya yo darśanāmṛtaiḥ
vicchedāvagraha-mlāna-
bhakta-śasyāny ajīvayat
taṁ vande gaura-jaladaṁ
svasya yo darśanāmṛtaiḥ
vicchedāvagraha-mlāna-
bhakta-śasyāny ajīvayat

Synonyms

Synonyma

tam — unto Him; vande — I offer my respectful obeisances; gaura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jala-dam — rain cloud; svasya — of Himself; yaḥ — He who; darśana-amṛtaiḥ — by the nectar of the audience; viccheda — because of separation; avagraha — scarcity of rain; mlāna — morose, dried up; bhakta — devotees; śasyāni — food grains; ajīvayat — saved.

tam — Jemu; vande — s úctou se klaním; gaura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jala-dam — dešťový mrak; svasya — sebe; yaḥ — ten, který; darśana-amṛtaiḥ — nektarem ukázání; viccheda — kvůli odloučení; avagraha — nedostatek deště; mlāna — mrzuté, vyschlé; bhakta — oddané; śasyāni — obilí; ajīvayat — zachránil.

Translation

Překlad

I offer my respectful obeisances unto Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is compared to a cloud that pours water on fields of grain, which are like devotees suffering due to a shortage of rain. Separation from Śrī Caitanya Mahāprabhu is like a drought, but when the Lord returns, His presence is like a nectarean rain that falls on all the grains and saves them from perishing.

S úctou se klaním Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi přirovnávanému k mraku, jenž dává vodu obilným polím, která jsou jako oddaní trpící nedostatkem deště. Odloučení od Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua je jako sucho, ale když se Pán vrátí, Jeho přítomnost působí jako déšť nektaru padající na veškeré obilí, které je tak zachráněno před uhynutím.