Skip to main content

Text 97

Text 97

Text

Verš

kṣīra-curi-kathā, sākṣi-gopāla-vivaraṇa
nityānanda kaila prabhura daṇḍa-bhañjana
kṣīra-curi-kathā, sākṣi-gopāla-vivaraṇa
nityānanda kaila prabhura daṇḍa-bhañjana

Synonyms

Synonyma

kṣīra-curi-kathā — the narration of the stealing of the condensed milk; sākṣi-gopāla-vivaraṇa — the description of witness Gopāla; nityānanda — Nityānanda Prabhu; kaila — did; prabhura — of the Lord; daṇḍa-bhañjana — breaking the sannyāsa rod.

kṣīra-curi-kathā — vyprávění o krádeži zhuštěného mléka; sākṣi-gopāla-vivaraṇa — popis svědka Gopāla; nityānanda — Nityānanda Prabhu; kaila — učinil; prabhura — Pána; daṇḍa-bhañjana — zlomení hole sannyāsīho.

Translation

Překlad

From Nityānanda Prabhu, Lord Caitanya Mahāprabhu heard the story of Kṣīra-curī Gopīnātha and of the witness Gopāla. Then Nityānanda Prabhu broke the sannyāsa rod belonging to Lord Caitanya Mahāprabhu.

Pán Caitanya Mahāprabhu vyslechl od Nityānandy Prabhua příběh Kṣīra-curī Gopīnātha a svědka Gopāla. Nityānanda Prabhu pak zlomil daṇḍu Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Purport

Význam

This Kṣīra-curī Gopīnātha is situated in Remuṇā, about four miles away from the Bāleśvara (Balasore) station on the Northeastern Railway, formerly known as the Bengal Māyāpur Railway. This station is situated a few miles away from the famous Kharagpur junction station. Some time ago the charge of the temple was given to Śyāmasundara Adhikārī from Gopīvallabhapura, which lies on the border of the district of Medinīpura. Śyāmasundara Adhikārī was a descendant of Rasikānanda Murāri, the chief disciple of Śyāmānanda Gosvāmī.

Kṣīra-curī Gopīnātha přebývá v Remuně, ležící asi šest a půl kilometru od stanice Baléšvar na Severovýchodní dráze, původně známé jako Bengálská májápurská dráha. Tato stanice se nachází několik kilometrů od známého železničního uzlu Kargapur. Před časem byl tento chrám svěřen do péče Śyāmasundara Adhikārīho z Gópívallabhapuru, jenž leží na hranici okresu Médinípur. Śyāmasundara Adhikārī byl potomek Rasikānandy Murāriho, hlavního žáka Śyāmānandy Gosvāmīho.

A few miles before the Jagannātha Purī station is a small station called Sākṣi-gopāla. Near this station is a village named Satyavādī, where the temple of Sākṣi-gopāla is situated.

Několik kilometrů před Džagannáth Purí se nachází malá stanice s názvem Sákši-gópál. Nedaleko této stanice je vesnice s názvem Satjavádí, kde stojí chrám Sākṣi-gopāla.