Skip to main content

Text 32

Text 32

Text

Verš

bhakti pracāriyā sarva-tīrtha prakāśila
madana-gopāla-govindera sevā pracārila
bhakti pracāriyā sarva-tīrtha prakāśila
madana-gopāla-govindera sevā pracārila

Synonyms

Synonyma

bhakti pracāriyā — broadcasting devotional service; sarva-tīrtha — all the places of pilgrimage; prakāśila — discovered; madana-gopāla — of Śrī Rādhā-Madana-mohana; govindera — of Śrī Rādhā-Govindajī; sevā — the service; pracārila — introduced.

bhakti pracāriyā — šířící oddanou službu; sarva-tīrtha — všechna poutní místa; prakāśila — odhalili; madana-gopāla — Rādě a Madana-mohanovi; govindera — Śrī Rādě a Govindajīmu; sevā — službu; pracārila — zavedli.

Translation

Překlad

After going to Vṛndāvana, the brothers preached devotional service and discovered many places of pilgrimage. They specifically initiated the service of Madana-mohana and Govindajī.

Po příchodu do Vrindávanu bratři kázali o oddané službě a odhalili mnoho poutních míst. Konkrétně zavedli službu Madana-mohanovi a Govindajīmu.