Skip to main content

Text 272

Text 272

Text

Verš

daśa-dike koṭī koṭī loka hena kāle
jaya kṛṣṇa-caitanya’ bali’ kare kolāhale
daśa-dike koṭī koṭī loka hena kāle
jaya kṛṣṇa-caitanya’ bali’ kare kolāhale

Synonyms

Synonyma

daśa-dike — in the ten directions; koṭī koṭī — many thousands of men; loka — people; hena kāle — at this time; jaya kṛṣṇa-caitanya — all glories to Lord Caitanya Mahāprabhu; bali’ — loudly crying; kare — make; kolāhale — a tumultuous sound.

daśa-dike — na deseti světových stranách; koṭī koṭī — tisíce; loka — lidí; hena kāle — tehdy; jaya kṛṣṇa-caitanya — sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; bali' — hlasitě křičící; kare — vytvářeli; kolāhale — burácivý hluk.

Translation

Překlad

When Śrī Caitanya Mahāprabhu was apparently in an angry mood and chastising His devotees, many thousands of people outside loudly cried in a tumultuous voice, “All glories to Śrī Caitanya Mahāprabhu!”

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu zdánlivě rozzlobený káral své oddané, venku burácely hlasy tisíců lidí křičících: „Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi!“