Skip to main content

Text 200

Text 200

Text

Verš

āmā uddhāriyā yadi dekhāo nija-bala
‘patita-pāvana’ nāma tabe se saphala
āmā uddhāriyā yadi dekhāo nija-bala
‘patita-pāvana’ nāma tabe se saphala

Synonyms

Synonyma

āmā — us; uddhāriyā — by delivering; yadi — if; dekhāo — You show; nija-bala — Your own strength; patita-pāvana — savior of the fallen; nāma — this name; tabe — then; se — that; sa-phala — successful.

āmā — nás; uddhāriyā — osvobozením; yadi — když; dekhāo — ukážeš; nija-bala — svou sílu; patita-pāvana — zachránce pokleslých; nāma — toto jméno; tabe — potom; se — to; sa-phala — zasloužené.

Translation

Překlad

“If You simply deliver us by Your transcendental strength, then certainly Your name will be known as Patita-pāvana, the savior of the fallen souls.

„Pokud nás svou transcendentální silou vysvobodíš, pak budeš jistě známý jako Patita-pāvana neboli zachránce pokleslých duší.“