Skip to main content

Text 193

Text 193

Text

Verš

brāhmaṇa-jāti tārā, navadvīpe ghara
nīca-sevā nāhi kare, nahe nīcera kūrpara
brāhmaṇa-jāti tārā, navadvīpe ghara
nīca-sevā nāhi kare, nahe nīcera kūrpara

Synonyms

Synonyma

brāhmaṇa-jāti — born in a brāhmaṇa family; tārā — they; navadvīpe — the holy place of Navadvīpa-dhāma; ghara — their house; nīca-sevā — service to degraded persons; nāhi — not; kare — do; nahe — not; nīcera — of low persons; kūrpara — an instrument.

brāhmaṇa-jāti — zrození v brāhmaṇské rodině; tārā — oni; navadvīpe — posvátné místo Navadvíp-dhám; ghara — jejich dům; nīca-sevā — službu pokleslým lidem; nāhi — ne; kare — dělají; nahe — ne; nīcera — nízkých lidí; kūrpara — nástroj.

Translation

Překlad

“The brothers Jagāi and Mādhāi belonged to the brāhmaṇa caste, and their residence was in the holy place of Navadvīpa. They never served low-class persons, nor were they instruments to abominable activities.

„Jagāi a Mādhāi patřili k brāhmaṇské třídě a sídlili v posvátném Navadvípu. Nikdy nesloužili nízkým lidem, ani se nestali nástroji vykonávání hanebných činností.“