Skip to main content

Text 153

Text 153

Text

Verš

kuliyā-grāme kaila devānandere prasāda
gopāla-viprere kṣamāila śrīvāsāparādha
kuliyā-grāme kaila devānandere prasāda
gopāla-viprere kṣamāila śrīvāsāparādha

Synonyms

Synonyma

kuliyā-grāme — in that village known as Kuliyā-grāma; kaila — showed; devānandere prasāda — mercy to Devānanda Paṇḍita; gopāla-viprere — and to the brāhmaṇa known as Gopāla Cāpala; kṣamāila — excused; śrīvāsa-aparādha — the offense to the lotus feet of Śrīvāsa Ṭhākura.

kuliyā-grāme — ve vesnici známé jako Kulija-grám; kaila — prokázal; devānandere prasāda — milost Devānandovi Paṇḍitovi; gopāla-viprere — a brāhmaṇovi Gopālovi Cāpalovi; kṣamāila — prominul; śrīvāsa-aparādha — přestupek u lotosových nohou Śrīvāse Ṭhākura.

Translation

Překlad

The specific acts performed by Śrī Caitanya Mahāprabhu at this time were His showing favor to Devānanda Paṇḍita and excusing the brāhmaṇa known as Gopāla Cāpala from the offense he had committed at the lotus feet of Śrīvāsa Ṭhākura.

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy zvláště prokázal svou přízeň Devānandovi Paṇḍitovi a brāhmaṇovi Gopālovi Cāpalovi odpustil přestupek, kterého se dopustil u lotosových nohou Śrīvāse Ṭhākura.