Skip to main content

Text 124

Text 124

Text

Verš

nityānanda-sārvabhauma āgraha kariñā
nīlācale āilā mahāprabhuke la-iñā
nityānanda-sārvabhauma āgraha kariñā
nīlācale āilā mahāprabhuke la-iñā

Synonyms

Synonyma

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āgraha kariñā — showing great eagerness; nīlācale — to Jagannātha Purī; āilā — returned; mahāprabhuke — Śrī Caitanya Mahāprabhu; la-iñā — taking.

nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āgraha kariñā — projevující velkou touhu; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — vrátili se; mahāprabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; la-iñā — beroucí.

Translation

Překlad

When the devotees from Bengal arrived at Jagannātha Purī, both Nityānanda Prabhu and Sārvabhauma Bhaṭṭācārya greatly endeavored to take Śrī Caitanya Mahāprabhu back to Jagannātha Purī.

Oddaní z Bengálska dorazili do Džagannáth Purí a Nityānanda Prabhu se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou se všemožně snažili přivést zpátky do Džagannáth Purí také Śrī Caitanyu Mahāprabhua.