Skip to main content

Text 97

Text 97

Text

Verš

miśra kahe, “kauḍi chāḍibā, — nahe prabhura mana
tārā duḥkha pāya, — ei nā yāya sahana”
miśra kahe, “kauḍi chāḍibā, — nahe prabhura mana
tārā duḥkha pāya, — ei nā yāya sahana”

Synonyms

Synonyma

miśra kahe — Kāśī Miśra said; kauḍi chāḍibā — you shall abandon the money; nahe — is not; prabhura mana — the desire of Śrī Caitanya Mahāprabhu; tārā — they; duḥkha pāya — get unhappiness; ei — this; yāya sahana — is intolerable.

miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; kauḍi chāḍibā — měl bys zapomenout na peníze; nahe — není; prabhura mana — touha Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tārā — oni; duḥkha pāya — zakoušejí neštěstí; ei — to; yāya sahana — je nesnesitelné.

Translation

Překlad

Kāśī Miśra hinted to the King, “It is not the Lord’s desire that you forfeit the payment. He is unhappy only because the whole family is troubled.”

Kāśī Miśra králi naznačil: „Pán netouží po tom, abys mu odpustil splacení dluhu. Je nešťastný jen z toho, že má celá rodina problémy.“