Skip to main content

Text 98

Text 98

Text

Verš

svacchande nimantraṇa, prabhura kīrtana-nartana
svacchande karena sabe prasāda bhojana
svacchande nimantraṇa, prabhura kīrtana-nartana
svacchande karena sabe prasāda bhojana

Synonyms

Synonyma

svacchande — freely; nimantraṇa — invitation; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; kīrtana-nartana — chanting and dancing; svacchande — in full independence; karena sabe — everyone did; prasāda bhojana — accepting prasādam.

svacchande — volně; nimantraṇa — pozvání; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kīrtana-nartana — zpěv a tanec; svacchande — zcela nezávisle; karena sabe — každý dělal; prasāda bhojana — přijímání prasādam.

Translation

Překlad

After his departure, everything was happy once again. Śrī Caitanya Mahāprabhu accepted invitations as usual and led congregational chanting and dancing. Everyone else also accepted prasādam without hindrances.

Po jeho odchodu byli zase všichni šťastní. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijímal pozvání jako obvykle a vedl společné zpívání a tancování. Také všichni ostatní přijímali prasādam bez zábran.