Skip to main content

Text 94

Text 94

Text

Verš

kabhu rāmacandra-purīra haya bhṛtya-prāya
kabhu tāre nāhi māne, dekhe tṛṇa-prāya
kabhu rāmacandra-purīra haya bhṛtya-prāya
kabhu tāre nāhi māne, dekhe tṛṇa-prāya

Synonyms

Synonyma

kabhu — sometimes; rāmacandra-purīra — of Rāmacandra Purī; haya — was; bhṛtya-prāya — exactly like a servant; kabhu — sometimes; tāre — for him; nāhi māne — He did not care; dekhe — sees; tṛṇa-prāya — just like a straw.

kabhu — někdy; rāmacandra-purīra — Rāmacandry Purīho; haya — byl; bhṛtya-prāya — jako služebník; kabhu — někdy; tāre — o něho; nāhi māne — nestaral se; dekhe — vidí; tṛṇa-prāya — jako stéblo trávy.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sometimes accepted Rāmacandra Purī as His master and considered Himself a servant, and sometimes the Lord, not caring for him, would see him as being just like a straw.

Śrī Caitanya Mahāprabhu někdy Rāmacandru Purīho ctil jako svého pána a sebe považoval za služebníka. Jindy se však o něho vůbec nestaral a viděl ho jako stéblo trávy.