Skip to main content

Text 93

Text 93

Text

Verš

kabhu laukika rīti, — yena ‘itara’ jana
kabhu svatantra, karena ‘aiśvarya’ prakaṭana
kabhu laukika rīti, — yena ‘itara’ jana
kabhu svatantra, karena ‘aiśvarya’ prakaṭana

Synonyms

Synonyma

kabhu — sometimes; laukika rīti — common behavior; yena — as; itara jana — a common man; kabhu — sometimes; svatantra — fully independent; karena — does; aiśvarya prakaṭana — manifestation of godly opulence.

kabhu — někdy; laukika rīti — obyčejné chování; yena — jako; itara jana — obyčejný člověk; kabhu — někdy; svatantra — zcela nezávislý; karena — činí; aiśvarya prakaṭana — projevení božského majestátu.

Translation

Překlad

Because of His full independence, Śrī Caitanya Mahāprabhu sometimes behaved like a common man and sometimes manifested His godly opulence.

Díky své naprosté nezávislosti se Śrī Mahāprabhu někdy choval jako obyčejný člověk a někdy projevoval svůj božský majestát.