Skip to main content

Text 80

Text 80

Text

Verš

pūrva-parayor madhye para-vidhir balavān
pūrva-parayor madhye para-vidhir balavān

Synonyms

Synonyma

pūrva-parayoḥ — the former and the latter; madhye — between; para-vidhiḥ — the latter rule; balavān — more prominent.

pūrva-parayoḥ — první a druhé; madhye — mezi; para-vidhiḥ — druhé pravidlo; balavān — důležitější.

Translation

Překlad

“ ‘Between the former rule and the latter rule, the latter is more important.’

„  ,Z prvního a druhého pravidla je to druhé důležitější.̀  “

Purport

Význam

This is a verse from the nyāya literatures.

Tento verš pochází z písem kategorie nyāya.