Skip to main content

Text 25

Text 25

Text

Verš

kṛṣṇa nā pāinu muñi maroṅ āpanāra duḥkhe
more ‘brahma’ upadeśe ei chāra mūrkhe”
kṛṣṇa nā pāinu muñi maroṅ āpanāra duḥkhe
more ‘brahma’ upadeśe ei chāra mūrkhe”

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa — Kṛṣṇa; pāinu — could not get; muñi — I; maroṅ — I die; āpanāra duḥkhe — in my own unhappiness; more — to me; brahma — Brahman; upadeśe — instructs; ei — this; chāra — condemned; mūrkhe — fool.

kṛṣṇa — Kṛṣṇu; pāinu — nezískal jsem; muñi — já; maroṅ — umírám; āpanāra duḥkhe — ve svém neštěstí; more — mě; brahma — o Brahmanu; upadeśe — poučuje; ei — tento; chāra — zatracený; mūrkhe — hlupák.

Translation

Překlad

“I am dying without achieving the shelter of Kṛṣṇa, and therefore I am greatly unhappy. Now this condemned foolish rascal has come to instruct me about Brahman.”

„Umírám, aniž bych získal útočiště u Kṛṣṇy, jsem z toho nešťastný, a teď mě ještě navíc tento zatracený hloupý darebák přijde poučovat o Brahmanu!“