Skip to main content

Text 54

Text 54

Text

Verš

“āmi se ‘vaiṣṇava’, — bhakti-siddhānta saba jāni
āmi se bhāgavata-artha uttama vākhāni
“āmi se ‘vaiṣṇava’, — bhakti-siddhānta saba jāni
āmi se bhāgavata-artha uttama vākhāni

Synonyms

Synonyma

āmi — I; se — that; vaiṣṇava — Vaiṣṇava; bhakti-siddhānta — conclusions of devotional service; saba — all; jāni — I know; āmi — I; se — that; bhāgavata-artha — meaning of the Bhāgavatam; uttama — very well; vākhāni — can explain.

āmi — já; se — tento; vaiṣṇava — vaiṣṇava; bhakti-siddhānta — závěry týkající se oddané služby; saba — všechny; jāni — znám; āmi — já; se — tento; bhāgavata-artha — význam Bhāgavatamu; uttama — velmi dobře; vākhāni — dovedu vysvětlit.

Translation

Překlad

[Vallabha Bhaṭṭa was thinking:] “I am a great Vaiṣṇava. Having learned all the conclusions of Vaiṣṇava philosophy, I can understand the meaning of Śrīmad-Bhāgavatam and explain it very well.”

(Vallabha Bhaṭṭa si myslel:) „Jsem velký vaiṣṇava. Naučil jsem se všechny závěry vaiṣṇavské filosofie, takže velmi dobře chápu význam Śrīmad-Bhāgavatamu a stejně dobře ho dokážu i vysvětlit.“