Skip to main content

Text 151

Text 151

Text

Verš

āmi — paratantra, āmāra prabhu — gauracandra
tāṅra ājñā vinā āmi nā ha-i ‘svatantra’
āmi — paratantra, āmāra prabhu — gauracandra
tāṅra ājñā vinā āmi nā ha-i ‘svatantra’

Synonyms

Synonyma

āmi — I; paratantra — dependent; āmāra prabhu — my Lord; gauracandra — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — His; ājñā — order; vinā — without; āmi — I; — not; ha-i — am; svatantra — independent.

āmi — já; paratantra — závislý; āmāra prabhu — můj Pán; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Jeho; ājñā — nařízení; vinā — bez; āmi — já; — ne; ha-i — jsem; svatantra — nezávislý.

Translation

Překlad

“I am completely dependent. My Lord is Gauracandra, Śrī Caitanya Mahāprabhu. I cannot do anything independently, without His order.

„Jsem zcela závislý. Mým Pánem je Gauracandra, Śrī Caitanya Mahāprabhu. Nic nemohu dělat nezávisle, bez Jeho nařízení.“