Skip to main content

Text 144

Text 144

Text

Verš

gadādhara-paṇḍitera śuddha gāḍha bhāva
rukmiṇī-devīra yaiche ‘dakṣiṇa-svabhāva’
gadādhara-paṇḍitera śuddha gāḍha bhāva
rukmiṇī-devīra yaiche ‘dakṣiṇa-svabhāva’

Synonyms

Synonyma

gadādhara-paṇḍitera — of Gadādhara Paṇḍita; śuddha — pure; gāḍha — deep; bhāva — ecstatic love; rukmiṇī-devīra — of Rukmiṇīdevī; yaiche — as; dakṣiṇa-svabhāva — submissive nature.

gadādhara-paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; śuddha — čistá; gāḍha — hluboká; bhāva — extatická láska; rukmiṇī-devīra — Rukmiṇīdevī; yaiche — jako; dakṣiṇa-svabhāva — pokorné povahy.

Translation

Překlad

Gadādhara Paṇḍita’s pure ecstatic love for Śrī Caitanya Mahāprabhu was also very deep. It was like that of Rukmiṇīdevī, who was always especially submissive to Kṛṣṇa.

Čistá extatická láska Gadādhara Paṇḍita ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi byla také nesmírně hluboká. Byla jako láska Rukmiṇīdevī, která je vůči Kṛṣṇovi vždy obzvláště poslušná.