Skip to main content

Text 90

Text 90

Text

Verš

śrī-rāmadāsādi gopa premāviṣṭa hailā
gaṅgā-tīre ‘yamunā-pulina’ jñāna kailā
śrī-rāmadāsādi gopa premāviṣṭa hailā
gaṅgā-tīre ‘yamunā-pulina’ jñāna kailā

Synonyms

Synonyma

śrī-rāmadāsa-ādi — headed by Śrī Rāmadāsa; gopa — the cowherd boys; prema-āviṣṭa hailā — became absorbed in ecstatic love; gaṅgā-tīre — the bank of the Ganges River; yamunā-pulina — the bank of the Yamunā River; jñāna kailā — they thought.

śrī-rāmadāsa-ādi — vedení Śrī Rāmadāsem; gopa — pasáčci; prema-āviṣṭa hailā — pohroužili se do extatické lásky; gaṅgā-tīre — břeh řeky Gangy; yamunā-pulina — břeh řeky Jamuny; jñāna kailā — mysleli si.

Translation

Překlad

All the confidential devotees who were cowherd boys, headed by Śrī Rāmadāsa, were absorbed in ecstatic love. They thought the bank of the Ganges to be the bank of the Yamunā.

Všichni důvěrní oddaní, kteří byli pasáčci vedení Śrī Rāmadāsem, se pohroužili do extatické lásky. Mysleli si, že břeh Gangy je břeh Jamuny.