Skip to main content

Text 76

Text 76

Text

Verš

rāghave vasāñā dui kuṇḍī deoyāilā
rāghava dvividha ciḍā tāte bhijāilā
rāghave vasāñā dui kuṇḍī deoyāilā
rāghava dvividha ciḍā tāte bhijāilā

Synonyms

Synonyma

rāghave — Rāghava Paṇḍita; vasāñā — making sit down; dui — two; kuṇḍī — earthen pots; deoyāilā — arranged to be delivered to him; rāghava — Rāghava Paṇḍita; dvi-vidha — two kinds; ciḍā — chipped rice; tāte — in them; bhijāilā — soaked.

rāghave — Rāghavu Paṇḍita; vasāñā — usadil; dui — dvě; kuṇḍī — hliněné nádoby; deoyāilā — zařídil, aby mu přinesli; rāghava — Rāghava Paṇḍita; dvi-vidha — dva druhy; ciḍā — rýžových vloček; tāte — v nich; bhijāilā — namáčel.

Translation

Překlad

Lord Nityānanda made Rāghava Paṇḍita sit down and had two pots delivered to him also. There were two kinds of chipped rice soaked in them.

Pán Nityānanda Rāghavu Paṇḍita usadil a nechal i jemu přinést dvě nádoby, ve kterých byly namočené dva druhy rýžových vloček.