Skip to main content

Text 75

Text 75

Text

Verš

gopa-jāti āmi bahu gopa-gaṇa saṅge
āmi sukha pāi ei pulina-bhojana-raṅge”
gopa-jāti āmi bahu gopa-gaṇa saṅge
āmi sukha pāi ei pulina-bhojana-raṅge”

Synonyms

Synonyma

gopa-jāti — belonging to the community of cowherd boys; āmi — I; bahu — many; gopa-gaṇa — cowherd boys; saṅge — with; āmi — I; sukha pāi — become very happy; ei — this; pulina — by the riverside; bhojana-raṅge — in the enjoyment of eating.

gopa-jāti — patřící mezi pasáčky krav; āmi — Já; bahu — mnoha; gopa-gaṇa — pasáčky; saṅge — s; āmi — Já; sukha pāi — jsem velmi šťastný; ei — tomto; pulina — na břehu řeky; bhojana-raṅge — když si pochutnávám na jídle.

Translation

Překlad

“I belong to a community of cowherd boys, and therefore I generally have many cowherd associates with Me. I am happy when we eat together in a picnic like this by the sandy bank of the river.”

„Patřím mezi pasáčky krav, a proto jich mám obvykle hodně s sebou. Jsem šťastný, když takto společně jíme na písčitém břehu řeky.“