Skip to main content

Text 236

Text 236

Text

Verš

grāmya-kathā nā śunibe, grāmya-vārtā nā kahibe
bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe
grāmya-kathā nā śunibe, grāmya-vārtā nā kahibe
bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe

Synonyms

Synonyma

grāmya-kathā — ordinary talks of common men; śunibe — never hear; grāmya-vārtā — ordinary news; kahibe — do not speak; bhāla — well; khāibe — do not eat; āra — and; bhāla — nicely; paribe — do not dress.

grāmya-kathā — běžné řeči obyčejných lidí; śunibe — nikdy neposlouchej; grāmya-vārtā — obyčejné zprávy; kahibe — nemluv; bhāla — dobře; khāibe — nejez; āra — a; bhāla — hezky; paribe — neoblékej se.

Translation

Překlad

“Do not talk like people in general or hear what they say. You should not eat very palatable food, nor should you dress very nicely.

„Nemluv jako obyčejní lidé ani neposlouchej, co říkají. Nejez chutná jídla a neoblékej se do pěkného oblečení.“