Skip to main content

Text 224

Text 224

Text

Verš

vairāgī hañā yebā kare parāpekṣā
kārya-siddhi nahe, kṛṣṇa karena upekṣā
vairāgī hañā yebā kare parāpekṣā
kārya-siddhi nahe, kṛṣṇa karena upekṣā

Synonyms

Synonyma

vairāgī hañā — being in the renounced order; yebā — anyone who; kare — does; para-apekṣā — dependence on others; kārya-siddhi nahe — he does not become successful; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; karena upekṣā — neglects.

vairāgī hañā — jsoucí ve stavu odříkání; yebā — každý, kdo; kare — činí; para-apekṣā — závislost na ostatních; kārya-siddhi nahe — nebude úspěšný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karena upekṣā — přehlíží.

Translation

Překlad

“A vairāgī [a person in the renounced order] should not depend on others. If he does so, he will be unsuccessful, and he will be neglected by Kṛṣṇa.

„Vairāgī (člověk ve stavu odříkání) by neměl záviset na druhých. Pokud tak činí, nebude úspěšný a Kṛṣṇa ho bude přehlížet.“