Skip to main content

Text 130

Text 130

Text

Verš

yata-bāra palāi āmi gṛhādi chāḍiyā
pitā, mātā — dui more rākhaye bāndhiyā
yata-bāra palāi āmi gṛhādi chāḍiyā
pitā, mātā — dui more rākhaye bāndhiyā

Synonyms

Synonyma

yata-bāra — as many times; palāi — go away; āmi — I; gṛha-ādi chāḍiyā — giving up my relationship with home; pitā mātā — father and mother; dui — both of them; more — me; rākhaye bāndhiyā — keep bound.

yata-bāra — kolikrát; palāi — odešel jsem; āmi — já; gṛha-ādi chāḍiyā — přerušující své vztahy s domovem; pitā mātā — otec i matka; dui — oba; more — mě; rākhaye bāndhiyā — drží spoutaného.

Translation

Překlad

“Every time I tried to go away and give up my home relationships, my father and mother unfortunately kept me bound.

„Pokaždé, když jsem se snažil odejít a přetrhnout rodinné svazky, mě otec i matka bohužel drželi v poutech.“