Skip to main content

Text 11

Text 11

Text

Verš

ei dui janāra saubhāgya kahana nā yāya
prabhura ‘antaraṅga’ bali’ yāṅre loke gāya
ei dui janāra saubhāgya kahana nā yāya
prabhura ‘antaraṅga’ bali’ yāṅre loke gāya

Synonyms

Synonyma

ei dui janāra — of these two personalities; saubhāgya — fortune; kahana yāya — cannot be described; prabhura — of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; antaraṅga — very intimate and confidential associates; bali’ — as; yāṅre — whom; loke — people; gāya — say.

ei dui janāra — těchto dvou osobností; saubhāgya — štěstí; kahana yāya — nelze popsat; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; antaraṅga — velmi blízcí a důvěrní společníci; bali' — jako; yāṅre — koho; loke — lidé; gāya — jmenují.

Translation

Překlad

To describe the fortunate position of Rāmānanda Rāya and Svarūpa Dāmodara Gosvāmī is extremely difficult. They were renowned as intimately confidential friends of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Popsat šťastné postavení Rāmānandy Rāye a Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho je krajně obtížné. Byli známí jako důvěrní přátelé Śrī Caitanyi Mahāprabhua.