Skip to main content

Text 76

Text 76

Text

Verš

hena ‘rasa’ pāna more karāilā tumi
janme janme tomāra pāya vikāilāṅa āmi
hena ‘rasa’ pāna more karāilā tumi
janme janme tomāra pāya vikāilāṅa āmi

Synonyms

Synonyma

hena rasa — such transcendental mellows; pāna — to drink; more — me; karāilā tumi — You have caused; janme janme — life after life; tomāra pāya — at Your feet; vikāilāṅa āmi — I have become sold.

hena rasa — takové transcendentální nálady; pāna — pít; more — mě; karāilā tumi — přiměl jsi; janme janme — život za životem; tomāra pāya — u Tvých nohou; vikāilāṅa āmi — jsem zaprodaný.

Translation

Překlad

“My dear Lord, You have made me drink this transcendental nectar of kṛṣṇa-kathā. Therefore I am sold to Your lotus feet, life after life.”

„Můj drahý Pane, to Ty jsi mě přiměl pít tento transcendentální nektar kṛṣṇa-kathā. Jsem proto život za životem zaprodaný Tvým lotosovým nohám.“