Skip to main content

Text 25

Text 25

Text

Verš

tabe sei dui-jane prasāda khāoyāilā
nibhṛte duṅhāre nija-ghare pāṭhāilā
tabe sei dui-jane prasāda khāoyāilā
nibhṛte duṅhāre nija-ghare pāṭhāilā

Synonyms

Synonyma

tabe — then; sei — to those; dui-jane — two girls; prasāda khāoyāilā — gave prasādam to eat; nibhṛte — without being exposed; duṅhāre — both of them; nija-ghare — their homes; pāṭhāilā — sent.

tabe — potom; sei — těmto; dui-jane — dvěma dívkám; prasāda khāoyāilā — dal najíst prasādam; nibhṛte — neodhalené; duṅhāre — obě; nija-ghare — domů; pāṭhāilā — poslal.

Translation

Překlad

Then Rāmānanda Rāya fed the two girls sumptuous prasādam and sent them to their homes unexposed.

Rāmānanda Rāya dal potom oběma dívkám najíst prvotřídního prasādam a poslal je domů tak, aby nebyly viděny.